Status prawny


Zakład Poprawczy w Świeciu przy ul. Sądowej 12 został utworzony Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1966 r.
(Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 1966 r. Nr 5).

Aktualnie obowiązujące Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości  z 2004 r. Nr 6, poz. 20 z późn. zm.) w § 2 pkt. 3 ust. 2 określa rodzaj Zakładu Poprawczego w Świeciu jako zakład resocjalizacyjno-terapeutyczny,
który działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia     17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk             dla nieletnich (Dz.U. z 2017 r. poz. 487 z późn. zm.) jest przeznaczony          dla nieletnich z zaburzeniami rozwoju osobowości
na tle organicznego uszkodzenia centralnego układu nerwowego.


Placówka jest państwową jednostką budżetową.

Forma własności - jednostka organizacyjna Skarbu Państwa.
metryczka


Wytworzył: Iwona Janiak (12 lutego 2020)
Opublikował: Marcin Mielewski (8 lutego 2013, 09:34:32)

Ostatnia zmiana: Kinga Rogaczewska (28 lipca 2020, 10:18:52)
Zmieniono: -

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5067