KLAUZULA INFORMACYJNA DYREKTORA ZAKŁADU POPRAWCZEGO W ŚWIECIU

W związku z rozpoczęciem stosowania w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE (dalej RODO), zgodnie z artykułem 13 RODO od dnia 25 maja 2018 roku przysługują dyrektorowi placówki określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Ministerstwo Sprawiedliwości dalej MS

1. Administratorem danych  osobowych Zakładu Poprawczego w Świeciu jest p. o. Dyrektora Zakładu Poprawczego w Świeciu Pan Maciej Swakowski przy ul. Sądowa 12,  86-100 Świecie, tel. 052 33 11 327, 052 33 12 141.

2. Inspektorem ochrony danych w Zakładzie Poprawczym w Świeciu  
jest Pan Rafał Rządkowski e-mail r.rzadkowski@swiecie.zp.gov.pl  
tel. 052 33 11 327.
3. Administrator Zakładu Poprawczego w Świeciu  może przetwarzać
dane osobowe pracowników w ramach stosunku zatrudnienia.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym
w pkt 3, dane osobowe pracowników Zakładu Poprawczego w Świeciu mogą być udostępniane przez Zakład Poprawczy w Świeciu na podstawie przepisów prawa pracy takim podmiotom jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, podmioty świadczące usługi w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych.
5. Dane osobowe pracowników Zakładu Poprawczego w Świeciu są przetwarzane na podstawie art.6 ust. I lit. c) RODO,  artykuł 9
ust. 2 lit. b RODO w związku z artykułem 22 Kodeksu pracy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
6. Dane osobowe pracowników Zakładu Poprawczego w Świeciu są przechowywane przez okres pracy osoby na danym stanowisku pracy  
w Zakładzie Poprawczym, w Świeciu.
7.Pracownik Zakładu Poprawczego posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, aktualizacji i przenoszenia.

8.Pracownikowi Zakładu Poprawczego w Świeciu przysługuje prawo wniesienia skargi do  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy pracownik Zakładu Poprawczego w Świeciu uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Dane osobowe pracowników Zakładu Poprawczego w Świeciu są przetwarzane na jednostkach komputerowych osób do tego upoważnionych.

10. Dane  pracownika  Zakładu Poprawczego nie są i nie będą profilowane.metryczka


Wytworzył: Iwona Janiak (25 maja 2018)
Opublikował: Kinga Rogaczewska (4 lipca 2018, 18:22:48)

Ostatnia zmiana: Kinga Rogaczewska (31 marca 2022, 14:38:07)
Zmieniono: -

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1365