W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

NAUCZYCIEL PSYCHOLOG

XML

Treść

Wybrany kandydat: Katarzyna Arczyńska, Kozłowo.

Dyrektor Zakładu Poprawczego w Świeciu ogłasza nabór na stanowisko NAUCZYCIEL PSYCHOLOG

1) Wykształcenie: Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w zakładzie poprawczym posiada osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia (posiada tytuł magistra), na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Wymagania te określa
Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 1289).

2) Ogólny zakres zadań i wymogi:
Diagnozowanie, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, prowadzenie badań, prowadzenie dokumentacji, wspomaganie terapii uzależnień, opieka merytoryczna nad studentami, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych, umiejętność nawiązywania relacji z odbiorcą, umiejętność konstruowania opinii psychologicznych, przestrzeganie etyki zawodu, wysoka kultura osobista, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, rozwinięte umiejętności interpersonalne, mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3) Wynagrodzenie: kształtuje się zgodnie z tabelą wynagrodzeń dla nauczycieli w zależności od posiadanego wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego. Do wynagrodzenia zasadniczego psychologowi przysługuje dodatek za trudną pracę, a także dodatek procentowy za wysługę lat.

4) Przewidywany wymiar zatrudnienia to 0,5 etatu (tj. pensum 11/22), okres zatrudnienia w zależności od posiadania stopnia awansu zawodowego.
 
5) Zmianowość: praca 5 dni w tygodniu (z uwzględnieniem sobót) 
wg harmonogramu czasu pracy w godzinach pomiędzy 8:00 a 20:00. 
  
Dokumenty (CV wraz z listem motywacyjnym, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności) proszę składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Świeciu osobiście lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@swiecie.zp.gov.pl do dnia 20.02.2023 r. do godz. 14:00. Komisja rekrutacyjna po analizie dokumentów skontaktuje się z wybranymi osobami w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Pracodawca zastrzega sobie prawo rozmowy z wybranymi kandydatami.